Walk’n Talk – Foreningsweekend i Fredericia sept. 2012

Efter en introduktion til øvelsen og en gennemgang af oplægget til drøftelse under traveturen gik vi gruppevis ud i området omkring Fredericia Vandrerhjem.

Opægget var følgende spørgsmål:
Hvilke 3 ting betyder mest for jer?
Nævn de 3 største udfordringer I har i dagligdagen
Nævn 3 ting der virkelig ville gøre en forskel i forhold til TS
Nævn 3 ting man kan fokusere på for at være positiv/have overskud

Det var også muligt at tilføje kommentarer på et skema, der blev udfyldt ved hjemkomsten.

Annelise Klüwer samlede dem sammen og udarbejdede efterfølgende en sammenskrivning af gruppernes input.

Der kom et ret interessant billede af de temaer der er aktuelle for os ud af dette.
Klik på linket neden for og se selv (PDF-format).

Walkn’ Talk – sammenskrivning fra fællesweekend – sept. 2012.