Lokale grupper

For at skabe en tættere kontakt mellem medlemmerne har vi oprettet lokale grupper hvor man kan mødes med de der bor i relativ nærhed.