Forskning

Overlæge Claus H. Gravholts forskningsgruppe på Aarhus Universitetshospital har nu søsat nok et forskningsprojekt, der skal belyse hjertet og hovedpulsårens tilstand og funktion hos kvinder med Turner syndrom. Projektet er en opfølgning på og udbygning af det forskningsprojekt, der i tre omgange og over næsten 10 år har undersøgt hovedpulsåre og hjerte ved MR-skanning (magnet). Tidligere deltog op mod 104 kvinder med Turner syndrom og 68 kontrolpersoner.

Status er nu, at hen mod 50 kvinder med Turner syndrom og 30 kontroller deltager, men projektet rekrutterer fortsat og håber på at kunne inkludere alle tidligere deltagere og meget gerne nye.

Hvorfor udføre et nyt studie? Studiet håber at finde svar på tre vigtige spørgsmål.

  1. Tidligere studier har antydet, at der kan være en øget hyppighed af åreforkalkning ved Turner syndrom. Projektet inkluderer som noget nyt røntgen-skanning (CT) af hjerte og kranspulsåre, hvorved åreforkalkningsgraden og forsnævringer af blodkar kan vurderes.

CTCA 3

    1. Det er stadig ikke muligt med sikkerhed at sige, hvem der er i risiko for udvidet hovedpulsåre/bristning af denne. Langvarige opfølgningsstudier som dette er derfor vigtige for at kunne finde gode risikomarkører. Herunder vil projektet som noget nyt vurdere blodkarrenes eftergivelighed/karstivheden.

blood flow i hovedpulsåren

  1. Det er uvist i hvilken grad forandringer i blodets bevægelse bidrager til udvikling af udvidet hovedpulsåre. I samarbejde med højt specialiserede ingeniører og ved hjælp af nye MR-teknikker vil projektet forsøge at udtale sig om dette.

Samlet set håbes det med projektet at kunne optimere den behandling og opfølgning, der i dag foretages af kvinder med Turner syndrom. Forhåbentligt vil behandlingen på sigt således kunne optimeres og individualiseres.
Såfremt man ønsker at høre nærmere om projektet er man altid velkommen til at kontakte forsøgsansvarlige læge Christian Trolle.

Tlf.: 61 33 92 69 eller mail Christian.Trolle@Clin.AU.DK

Du kan downloade det i pdf-format her: Forskningsprojekt om Turner syndrom  Medicinsk afdeling M, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44 er en del af Århus Universitetshospital og en afdeling der gennem mange år har lavet omfattende videnskabelig forskning, særligt indenfor områderne diabetes og væksthormon.

Siden 1990 er dette udvidet til også at indbefatte videnskabelige undersøgelser af kvinder med Turner syndrom og afdelingen bidrager i dag til den internationale forskning på dette område.
En stor del af Turner foreningens medlemmer har deltaget i disse undersøgelser; mange i flere forskellige undersøgelser. Der har været et rigtigt godt samarbejde mellem afdelingen og piger/kvinder i Danmark med Turner syndrom, et samarbejde som er nødvendigt for at kunne gennemføre sådanne forsknings projekter. Nedenfor finder du en liste over udbyttet af dette samarbejde i form af gennemførte undersøgelser og en reference eller et link til publicerede videnskabelige artikler. Videnskabelige artikler er i høj grad beregnet for fagfolk og kan være vanskelige at læse. Dog er artiklen: CH Gravholt. Turner syndrom. Månedsskrift for praktisk lægegerning, Jan 2005; 83: 25-40, en god oversigt over problemstillinger i forbindelse med Turner syndrom og skrevet i en form der er lettere tilgængelig form.

Her er link til hjemmesiden.