Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller kassereren.

Formand Trine Mikkelborg – trinemikkelborg87@gmail.com

Kasserer Betina Jarnved – Kasser_TF@outlook.dk