Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller kassereren.

Formand: Marianne Byg – mariannebyg@gmail.com

Kasserer: Dorthe Allerslev – dortheallerslev@hotmail.com