Information om fluorquinoloner

Vi har fra Claus Gravholt og Kirstine Stochholm modtaget nedenstående:

Kære Forening

Til orientering har vi modtaget information om at de medicinske præparater “fluorquinoloner” kan medføre øget risiko for aortaaneurisme (udposning af hovedpulsåren) eller revne i hovedpulsåren. Informationen kommer fra Lægemiddelstyrelsen.

Fluoroquinoloner er en slags antibiotikum, som typiske gives i korte kure ved infektioner, typisk diarre eller blærebetændelse. Tabletterne kan typisk hedde “avelox”, “cifin” eller “ciprofloxacin”. Hele gruppe af præparater hedder Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler at lægen nøje overvejer om den enkelte person, som i forvejen kan have øget risiko for aortaaneurisme eller revne i hovedpulsåren, skal have dette præparat.

Personer som tidligere har fået dette præparat behøver ikke gøre yderligere, men er man i tvivl om hvordan man skal forholde sig, er man velkommen til at kontakte behandlende læge.

Vi håber I vil rundsende dette til Foreningens medlemmer og få det på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Claus Gravholt og Kirstine Stochholm

Information fra medicinalfirmaer kan læses her:
Fluoroquinoloner – DHPC Denmark 2018-10-19