Turner Informationsdag – Århus Universitetshospital – 30. april 2016

Programmet var langt, omfattende og komplekst.

Baggrunden er, at der nu er samlet så mange resultater fra forskellig forskning, at det er relevant at udarbejde nye internationale retningslinier for behandling af TS. Derudover var der fra Turnerforeningen i Norge kommet forespørgsel om at komme hertil og få information.

Til efteråret tager Claus Gravholt til internationalt møde, hvor retningslinierne skal drøftes og opdateres.

Områderne er:

Genetik
Kardiologi
Sygelighed og dødelighed
Transition mellem pædiatri og voksen-medicin
Vækst og behandling med væksthormon hos piger
Blodgennemstrømning i aorta
Prænatale forhold
Behandling af voksne
Fertilitet.

Der offentliggøres artikler om resultaterne på alle disse områder.