Nordisk møde 2022 – Nordic Conference 2022; Copenhagen

Dato/Date: 3.-5. juni 2022/June 3.-5. 2022 Sted/Address: DGI-Byen Tietgensgade 65 1704 København V Tæt ved Hovedbanegården. Møde og overnatning samme sted. Overvatning i dobbeltværelse. Close to the Central Railway Station in Copenhagen. Meeting and accomodation at the same place. Accomodation in double-room. Pris/Price: 2.550 D.Kr. Betaling/Payment: Bank: Reg.nr. 2279; konto/account: 90 28 33 90 86 […]