Find medlemmer

Her kan du se hvor medlemmerne af Turnerforeningen bor.

Skriv dit postnummer og vælg en afstand til dig og du får et kort med angivelse af medlemmer og deres medlemsnummer i dette område. Foreningen er gerne behjælpelig med at formidle kontakt mellem medlemmer. Alle oplysninger behandles dog fortroligt og informationer videregives kun ved efter aftale.

search provided by Store Locator Plus®
Skriv din adresse eller dit postnummer og tryk send.