Generalforsamling/Årsmøde 2016

Vi var samlede i Fredericia d. 10. og 11. april.

Gitte Sørensen blev valgt til ordstyrer og klarede opgaven på vanlig fornem vis.

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Marianne Byg aflagde beretning for det forgangne år.

Økonomien er præget af, at ikke alle har betalt kontingent.

I forældregruppen er man meget involveret i foreningsweekenden i september. Det drøftes, hvordan man kan konkretisere hvad foreningen kan gøre, specielt for pigerne.

Trykkeriet kontaktes med henblik på at finde ud af om udsendelse af Turneren kan ske til billigere porto. Der opfordres til, at man søger en sponsor specielt til udsendelse af Turneren og undersøger, om et andet trykkeri kan levere billigere.

Det vides endnu ikke hvor meget Novo Nordisk kan støtte os med. Der er mange der har søgt. Fra rådighedspuljen har vi modtaget 13.500 specifikt til den internationale konference i Mexico. Det er væsentligt mindre end de 55.000 vi søgte om.

Marianne Byg blev valgt til ny formand.

Annika Magnussen er valgt som repræsentant for forældregruppen for 2 år.

Dorthe Allerslev og Birgitte Udsen er valgt ind i bestyrelsen for 2 år.

Stine og Mathilde er valgt som suppleanter.

Det detaljerede referat fra generalforsamlingen trykkes i Turneren.

Søndag holdt Lisbeth G. Petersen, lgp-consult, et meget inspirerende foredrag. Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan har du det? (på en skala fra 0-10) på arbejde, i familien/med dine relationer og med dit helbred. Hun gennemgik hvordan kroppen reagerer, hvis der er ubalancer og hvad der kan hindre, at foretager forandringer der gør at vi får det bedre.