21.-23. april 2023 i Fredericia.

Nærmere info kommer senere, men sæt kryds i kalenderen!