Foreningen

Information om brug af fluorquinoloner ved aortaaneurisme

Vi har fra Claus Gravholt og Kirstine Stochholm modtaget nedenstående:

Kære Forening
Til orientering har vi modtaget information om at de medicinske præparater “fluorquinoloner” kan medføre øget risiko for aortaaneurisme (udposning af hovedpulsåren) eller revne i hovedpulsåren. Informationen kommer fra Lægemiddelstyrelsen.

Fluoroquinoloner er en slags antibiotikum, som typiske gives i korte kure ved infektioner, typisk diarre eller blærebetændelse. Tabletterne kan typisk hedde “avelox”, “cifin” eller “ciprofloxacin”. Hele gruppe af præparater hedder Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler at lægen nøje overvejer om den enkelte person, som i forvejen kan have øget risiko for aortaaneurisme eller revne i hovedpulsåren, skal have dette præparat.

Personer som tidligere har fået dette præparat behøver ikke gøre yderligere, men er man i tvivl om hvordan man skal forholde sig, er man velkommen til at kontakte behandlende læge.

Vi håber I vil rundsende dette til Foreningens medlemmer og få det på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Claus Gravholt og Kirstine Stochholm

Information fra medicinalfirmaer kan læses her:
Fluoroquinoloner – DHPC Denmark 2018-10-19

E-mailadresse

Kære medlem

Det er vigtigt at kassereren og kontaktpersonen for lokalgruppen har din e-mailadresse, så du kan få invitationer og information.

Tjek derfor venligst at vi har de korrekte oplysninger.
På forhånd mange tak for hjælpen 🙂

Oplever du, at du ikke får info selv om vi har den korrekte adresse, så prøv at se, om det vi har sendt evt. ligger i spam-mappen.

OBS: Ændret konstitution i bestyrelsen

Sarah Harbjerg har valgt at trække sig som formand for foreningen pga. øget arbejdspres.

Vi i bestyrelsen ønsker hende al mulig held og lykke.

På bestyrelsesmøde d. 14.11. har bestyrelsen konstitueret sig påny:

Marianne Byg – konstitueret formand

Birgitte Rosenkilde – konstitueret næstformand

Birgitte Udsen – konstitueret bestyrelsesmedlem.

Nina Lock Frandsen fortsætter som 1. suppleant.

For de øvriges vedkommende er der ingen ændringer.